Konsultacja neurologiczna w Warszawie
1 min read

Konsultacja neurologiczna w Warszawie

Jaki jest cel konsultacji neurologicznej w Warszawie?

Konsultacja neurologiczna w Warszawie obejmuje wywiad lekarski, diagnostykę, analizę badań oraz leczenie konkretnej jednostki chorobowej. Prawidłowo działający układ nerwowy kieruje funkcjonowaniem całego organizmu człowieka, odbiera dochodzące bodźce oraz je przetwarza. Jeżeli pojawią pierwsze niepokojące symptomy, należy jak najszybciej skorzystać z pomocy neurologa.

Przyczyny chorób neurologicznych

Choroby neurologiczne są dość powszechne nie tylko u osób starszych. Wiele z nich młodnieje, co jest związane z siedzącym stylem życia współczesnego człowieka. Stres neuropsychiczny i brak możliwości odpowiedniego wypoczynku prowadzi do naruszenia funkcji mózgu. Konsultacje udzielane w gabinecie neurologicznym prowadzone są przez neurologa i neurofizjologa, który diagnozuje ostre i przewlekłe choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Jak wygląda wizyta?

Podczas wizyty lekarskiej specjalista wykonuje badanie palpacyjne oraz sprawdza odruchy za pomocą młoteczka neurologicznego, tzn. odruch: kolanowy, skokowy i ramienno-promieniowy. Lekarz może poprosić pacjenta o dotknięcie podbródkiem klatki piersiowej czy zginanie kończyn. Sprawdza również, czy dana osoba prawidłowo reaguje na wibracje, dotyk i temperaturę. Przeprowadzenie badania neurologicznego pozwala specjaliście zdiagnozować, czy zaburzenia mają charakter czynnościowy, czy też organiczny oraz gdzie obecne jest źródło problemu – czy choroba obejmuje mózg, móżdżek, nerwy, rdzeń kręgowy, czy mięśnie. Badania przyczyniają się do zdiagnozowania zmian nowotworowych, wad rozwojowych i wrodzonych. W zależności od objawów neurolog może zalecić procedury diagnostyczne, takie jak EMG lub polisomnografia, które można wykonać w naszym gabinecie neurologicznym. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, mogą zostać wykonane wlewy lub iniekcje dożylne oraz domięśniowe.